Nhập từ khóa để tìm kiếm

Cộng tác viên

Xin chào,

Cám ơn bạn đã có ý định cộng tác cùng TechRadar Việt Nam.

Về TechRadar Việt Nam

Một cách ngắn gọn, TechRadar Việt Nam là trang chuyên cung cấp nội dung về tin tức, công nghệ, lập trình, phần mềm, thủ thuật … chia sẻ kinh nghiệm trong nghề, cũng như hướng dẫn các bạn newbie đang chập chững, hoặc ngay cả những người đã có kinh nghiệm. Và TechRadar Việt Nam không thể đạt được mục tiêu đó nếu thiếu bạn.

Về công việc

Bạn sẽ giúp TechRadar Việt Nam viết các bài về lập trình, công nghệ, thủ thuật, … một cách dễ hiểu nhất. Nếu bạn là lập trình viên sẽ kể về những kỹ thuật, kỹ năng lập trình mà bạn rút ra được để có thể chia sẻ cho nhưng bạn newbie học hỏi, những công nghệ bạn cho là hay.

Về bạn

  • Bạn là sinh viên, lập trình viên, kiểm thử viên, quản trị viên, cài Win viên, cài Linux viên, system admin , nói chung bạn là bất cứ ai
  • Bạn xài tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ
  • Bạn rành tiếng Anh, đọc được hiểu được viết lại được
  • Có trách nhiệm với công việc, chuyên nghiệp và biết tôn trọng thời gian của bản thân, cũng như của người khác

Thù lao

Do website mới thành lập, rất tiếc TechRadar Việt Nam chưa hỗ trợ tài chính cho bạn 🙁 Mong là vấn đề này sẽ được cải thiện sớm trong tương lai.

Ứng tuyển

Gửi email về [email protected], giới thiệu ngắn gọn bản thân, chuyên môn chính, công nghệ quan tâm, và những gì bạn muốn viết cho TechRadar Việt Nam.